1675407600

  days

  hours  minutes  seconds

until

Telemarkslägret 2023

Välkommen!

Telemarkslägret i Fjätervålen har anordnats årligen sedan 1989. Läger nummer 34! går av stapeln den 2-5 februari. Vi närmar oss det maximala antalet deltagare, men har fortfarande fem platser kvar.

Om oss

Telemarkslägret i Fjätervålen anordnas av Tommy Bolic och Lars Arnemo tillsammans med inspiratörer och löshälsåkare från hela Sverige. Vi samlar årligen ca 200 deltagare för skidlek och samkväm under den helg på året då snön är som bäst.

Följ oss på